Ansökan om medel från Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård

Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård delar årligen ut medel till aktiviteter eller projekt för Jägarna i Jägareförbundet Södra Älvsborg. Sökande kan vara krets, jaktlag eller medlem.

Beskriv Din aktivitet eller projekt och skicka Din ansökan till Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård, c/o Ingvar Gabrielsson, Sjöstensgatan 5, 506 49 Borås. 

När ansökningarna inkommit kommer Stiftelsens styrelse att behandla desamma på styrelsemötet i augusti och besluta om vem/vilka som kommer att erhålla medel från Stiftelsen.

Ansökningarna kan även skickas per e-mejl till gabrielsson.ingvar@telia.com

Ev. beviljade medel utbetalas efter utförd aktivitet och mot redovisning av nedlagda kostnader intill beviljat maxbelopp.

Tips!
Titta efter notis i Svensk Jakts mars, april eller maj månads nummer. Där finns även info om vilka som fått utdelning av stiftelsen föregående år.

Senast uppdaterad den 17 mars 2020