Foto: Christian Holmer

Opinion

För att skapa ett intresse och en förståelse för vad Svenska Jägareförbundet står för och jobbar med har vi en arbetsgrupp som jobbar med Opinion.

Opinionsgruppen består av Magnus Kelldén, Bo-Eric Persson, Andreas Martinsson och Annika Georgson

Aktiviteter som gruppen håller på med:

  • Deltagande i offentliga aktiviteter som mässor, temadagar, events för att visa och informera allmänheten om vad vi jobbar med och står för
  • Medverka i media för att få fram Svenska Jägareförbundets budskap
  • Starta debatt i lokalpress som gagnar Svenska Jägareförbundet
  • Aktuellt material på sociala media
  • Påverka beslutsfattare
Senast uppdaterad den 07 juli 2023