Eftersöks Assistans

Jägareförbundet Västra Götalands Eftersöksassistans finns tillgänglig!

Svenska Jägareförbundets Länsföreningar i Västra Götaland har en eftersöksassistans - En verksamhet för att hjälpa jägare som fått problem och behöver hjälp med eftersök.

Vi har sett att det kan vara svårt för jägare att hitta hjälp om något skulle gå fel och man behöver hjälp med eftersök. Samtidigt har för få eftersöksekipage tillräckligt med erfarenhet för att klara av svåra eftersök.

- "Fungerande eftersök är en förutsättning för att vi ska få jaga. Dessutom kommer allt högre etiska krav ställas på oss jägare säger" Else Ammentorp en av de tre grundarna till verksamheten.

Det är viktigt att alla avlossade skott kontrolleras med en eftersökshund för att säkerställa att inget vilt orsakas onödigt lidande.

Vi har 15 erfarna ekipage spridda över hela Västra Götaland.

- "Ekipagen hjälper varandra i nätverket och har specialiserat sig på olika viltarter" säger Lennart Gustavsson.

Verksamheten sker på ideell bas och alla ekipage har godkänt en gemensam värdegrund som inkluderar tystnadsplikt.

Alla ekipage kommer godkännas via ett uttagningstest med fokus på samarbete mellan hund och eftersöksjägare. Testen inkluderar allt från intervju av skytt, skottplatsundersökning, spårning och löshundsarbete.

- "Vi lägger stor vikt att ekipaget både kan lösa spårarbetet såväl som att släppas för att ställa viltet eller självständigt avsluta eftersöket", säger Patrik Nilsson.

Mycket finns att göra kring eftersök i Sverige, en sak är den oklara rätts-situationen om eftersöksekipages rätt att gå över gränser. Ett annat vanligt misstag många gör är att påbörja eftersök för tidigt då såväl jägarskola som lagstiftning pratar om en respektive två timmar. Något som gör att många eftersök misslyckas.

 

Senast uppdaterad den 17 mars 2020